Geluksvogels

Ik ben helemaal goed zoals ik ben
Niets is helemaal fout
De zon schijnt voor iedereen
Ook al voel ik me niet oké, ik bén het wel
Ik mag me best wel eens vergissen
Het lampje in mijn hart schijnt soms fel en soms wat minder
Met mijn gedachten maak ik het leven mooier
In mijn hoofd maak ik mooie beelden en dan voel ik me happy.
Ik kan denken wat ik wil
Iedereen is anders, verschillen zijn bijzonder
Bijzonder dat iedereen anders denkt
Ik ben rijk van binnen
Ik kan ook blij zijn zonder spullen
Rijke mensen zijn soms arm van binnen
Boosheid is een jasje óm mijn geluk. Ik trek hem gewoon uit
Samen zijn is fijn,  alleen zijn is  niet erg
Plannen van ons samen wordt een súper idee
Begrijpen is iemand met woorden omhelzen.
Er zijn 8 miljard mensenWaarom heb IK alleen gelijk?
Iedereen mag denken wat ie wilook al begrijp ik niet alle gedachten
Overleggen voelt fijner dan mijn eigen zin doordrijven
Ik ben rijk van binnen als ik lach.
Regen is een douche voor plantenIk vind douchen fijn
Dure kleren houden mijn hart niet warm
Ik hóef niet alles te kunnenof te weten. Héérlijk!
Mijn binnenstem helpt mij kiezen
Spannend is niet eng maar verrassend
Een geheim weegt lichterals ik hem deel
De aarde is lief.Ze geeft me alles wat ik nodig heb
Als één mens teveel gebruikthebben andere mensen tekort.
Veranderingen zijn niet ergZe geven me nieuwe kansen
Van moeilijkhedenword ik sterk van binnen
Ik hoef niet alles te begrijpen
Ik ben trots op mezelf
Ik ben blij met mezelf
De zon schijnt met liefde op het graan, dus ook op mijn boterham
Aarde, water, vuur en luchtgeven mij energie
Van vergeven worden we samen gelukkig
Iemand helpen is fijn
Met mijn gedachten kan ik toverdenken
Anders denken zorgt voor oplossingen
Mijn hart tintelt van gelukals ik eraan denk
In mijn hoofd kan ik vliegen als een vogel.
Fantaseren maakt blij
Als ik denk dat ik in de zon zitstraal ik even hard
Vrede begint in mijn eigen hart
Rondom storende gedachten is het heerlijk stil
In gedachten kan ik alles worden wat ik wil
Als mijn hart overloopt, kan ik naar een stilteplekje in mijn hart
Niet is onmogelijk
Ik proef mijn woorden voordat ik ze uitspreek
Als ik één ding moet doen wat ik niet fijn vindt, weet ik dat er een heleboel dingen zijn die ik wel fijn vindt
Eén zonnestraaltjeis vandaag speciaal voor mij
Als het stil iskan ik mezelf beter horen
Speelgoed verveelt snelmaar de natuur niet
Dieren maken iets moois in me wakker
Zingen maakt mij vrolijk
Liefde is zachtjes aaien met woorden
Geluk is zomaar stralen van binnen
Wat er ook gebeurt, het geluk blijft goed in mijn hart zitten
Iedereen is wel érgens goed in
Ziek zijn helpt mij veranderen
In de herfst geniet ikvan dansende bladeren
In de winter kan ik de vormenvan de takken goed zien
Mijn geluk wordt elke dag opnieuw geboren, zoals alles in de lente
Elke zomerdag is een warme herinnering
Stomme dingen kunnen grappig worden als ik erom lach
Als ik het mooie in iemand zieworden we samen blij