Copyright

De verhalen van deze website mogen gedeeld worden mét vermelding van de naam van de auteur en illustratrice.

Ze mogen niet worden gedrukt of uitgegeven onder een andere naam.

De foto's op deze website zijn afkomstig van Pixabay.

Ik dank de vele fotografen die hun werk daar gratis beschikbaar stellen.